Protipožární obklady - systém FireProtect


Jakékoliv prvky (ocelové, betonové, dřevěné), které mají nosnou funkci v objektu, vykazují danou požární odolnost. V případě, že je požární odolnost těchto prvků nižší než hodnota požadovaná projektem, je nutno tyto prvky dodatečně ošetřit materiálem, který jejich požární odolnost zvýší. Okolo prvku se vytvoří protipožární obklad, o vypočtené tloušťce, který při případném požáru tepelně izoluje konstrukci po požadovanou dobu, aby např. nedošlo k dosažení kritické teploty oceli a pod…


Protipožární obklady lze především použít na:


  • konstrukce z oceli
  • konstrukce z betonu
  • konstrukce ze dřeva
  • vzduchotechnické potrubí

Systém Isover FireProtect

Tento systém z desek lze především využít pro protipožární ochranu ocelových konstrukcí. Desky FireProtect jsou vyroben z kamenné vlny, které se spojují vruty z galvanizované oceli. FireProtect dosahuje požární odolnosti až 240 min (v závislosti na prvku), tepelně i zvukově izoluje (žádné tepelné mosty či ztráty), umožňuje vytvořit libovolný výsledný tvar a strukturu (obklad lze natřít vnitřním nátěrem, opatřit omítkou či keramickým obkladem).


Pro více informací, cenové nabídky nebo realizaci nás neváhejte kontaktovat na www.pozarniochranaobjektu.cz. Team Unifast spol. s r. o.Unifast spol. s r. o. je moderní rozrůstající se společnost, působící po celé ČR a SR. Díky svému zázemí je schopna řešit kompletní dodávky požárně bezpečnostního zařízení a následné revize těchto zařízení.

Jedná se o požární ucpávky, protipožární nátěry, přenosné hasící přístroje, požární uzávěry, požární hydranty, protipožární obklady, prověřování účinnosti požárních poplachových směrnic a revize požárních únikových cest.


www.unifast.cz www.vseprotiohni.cz www.revizeucpavek.cz www.pozarniucpavky.com www.pozarniochranaobjektu.cz www.vrtanibetonu.com
www.sanacevlhkehozdiva.com www.protipozarninatery.com www.prodejhasicichpristroju.com www.dunamenti.com www.projecthouse.cz www.pujcovnanaradi.com
www.fireprotect.cz www.protipozarniobklady.cz www.revizeprotipozarnichucpavek.cz www.obkladyfireprotect.cz